شار نوری(لومن)

 
 
 
کرهٔ اولبریخت برای اندازه‌گیری شار نوری یک منبع نور.

شار نوری(لومن):

در نورسنجی، شار نوری، توان نوری یا میزان نور،معیاری است برای سنجش توان دریافت شده از نور. شار نوری را نباید با شار تابشی که معیاری برای سنجش توان کل نور گسیل‌شده‌است اشتباه گرفت زیرا شار نوری به گونه‌ای تعریف شده تا بازتاب‌دهندهٔ حساسیت متغیر چشم انسان به طول موجهای مختلف نور باشد.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)